ATBALSTS BIZNESA DARBĪBAS ATBILSTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

PAKALPOJUMI:

  • NILLTFN (AML) / klientu identifikācija un izpēte
  • MiFID / MiFID II
  • FATCA / CRS
  • Konsultācijas
  • Metodoloģijas dokumentu izstrāde (politikas, procedūras, noteikumi, apraksti, instrukcijas, anketas)
  • Ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai
  • Palīdzība licenču saņemšanā
  • Cits atbalsts darbības atbilstības riska vadībā pēc pieprasījuma


Sazinieties ar mums: 

 +371 26480252

 info@bonameus.com 

Uzdot jautājumu tagad


 .